2019

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2019

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 16.04.2019 r. o wydaniu decyzji kończącej postępowanie  w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Sieć wodociągowa Jania Góra

OBWIESZCZENIE  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 16/15, 16/7, 16/8, [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania Sieć SN Małe Łąkie

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV na działkach nr 13/3, 13/2, 130/4, 18/1, [...]

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej w miejscowości Stążki.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 28.02.2019 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej NN 0,4kV na działce nr 63 [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania ENEA STĄŻKI

OBWIESZCZENIE  o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej NN 0,4kV na działce nr 63 położonej w miejscowości Stążki, obręb Stążki, gmina Świekatowo [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Enea Stążki

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej NN 0,4kV na działce nr 63 położonej w miejscowości [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego

Obwieszczenie Starosty Świeckiego o wydaniu decyzji o udzieleniu  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej powiatowej pn. "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze [...]

metryczka