Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Kontynuacja budowy drogi gminnej nr 030809C. Rekultywacja nieczynnego wysypiska śmieci w Zalesiu Królewskim.

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.5.2024.
wartość: poniżej progów unijnych o jakich stanowi art.3 Pzp
termin składania ofert: 1 sierpnia 2024  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)