Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Budowa drogi gminnej nr 030810C w miejscowości Lubania-Lipiny wraz z przebudową przepustu drogowego

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2021
wartość: poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 27 kwietnia 2021  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)