Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych ( zmieszanych ) i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych, Urzędu Gminy, szkół i świetlic wiejskich oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Świekatowo

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.2UE.2023
wartość: kwoty określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
termin składania ofert: 27 października 2023  11:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)