Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 73) starsze karty »
numer wpisu:

2.3.2017

data: 11 grudnia 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego terenu na punkt skupu złomu, głownie metali kolorowych i złomu stalowego na działce nr 302/12, obręb Świekatowo, położonej przy ulicy ul. Wojska Polskiego 35 w Świekatowie
nazwa
podmiotu:
Tomasz Powroźnik
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

2.2.2017

data: 30 listopada 2017
zakres przedmiotowy: Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego terenu na punkt skupu złomu, głownie metali kolorowych i złomu stalowego na działce nr 302/12, obręb Świekatowo, położonej przy ulicy ul. Wojska Polskiego 35 w Świekatowie
nazwa
podmiotu:
Tomasz Powroźnik
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

2.1.2017

data: 14 lipca 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejącego terenu na punkt skupu złomu, głownie metali kolorowych i złomu stalowego na działce nr 302/12, obręb Świekatowo, położonej przy ulicy ul. Wojska Polskiego 35 w Świekatowie
dane
wnioskodawcy:
Tomasz Powroźnik
miejsce przechowywania: Urzad Gminy Świekatowo

numer wpisu:

1.1.2017

data: 24 lutego 2017
zakres przedmiotowy: Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Szewnie na działce nr 24/15 oraz części działki nr 24/18
dane
wnioskodawcy:
Katarzyna Zawadzka i Jakub Śliż
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

6.3.2016.2017

data: 19 stycznia 2017
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na dz. ewidencyjnej nr 104/7 w obrębie Małe Łąkie w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo
nazwa
podmiotu:
Gmina Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

6.2.2016.2017

data: 3 stycznia 2017
zakres przedmiotowy: Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na dz. ewidencyjnej nr 104/7 w obrębie Małe Łąkie w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo
nazwa
podmiotu:
Gmina Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

6.1.2016

data: 26 października 2016
zakres przedmiotowy: Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody na dz. ewidencyjnej nr 104/7 w obrębie Małe Łąkie w miejscowości Małe Łąkie, gmina Świekatowo.
dane
wnioskodawcy:
Gmina Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

7.1.2016

data: 17 października 2016
zakres przedmiotowy: Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych (innych niż niebezpieczne i obojętne) na dz. nr 287/6 w miejscowości Zalesie Królewskie
dane
wnioskodawcy:
Gmina Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

3.2.2016

data: 30 sierpnia 2016
zakres przedmiotowy: Postanowienie stwierdzające, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych do celów nawadniania upraw rolnych zlokalizowanego na dz. ewidencyjnej nr 24/16 w obrębie Tuszyny w miejscowości Szewno, gmina Świekatowo, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska.
nazwa
podmiotu:
Gospodarstwo Rolne Szewno S.C.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

numer wpisu:

4.9.2016

data: 23 sierpnia 2016
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 030804 C w miejscowości Świekatowo i Jania Góra o długości ok. 2186 m
nazwa
podmiotu:
Gmina Świekatowo
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Świekatowo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 73) starsze karty »