2014

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2014

Decyzja nr 13/2014

Decyzja nr 13/2014 - budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV ziemnej oraz budowie elektroenergetycznego słupa linii napowietrznej na działkach nr 382, 373, 375, 377/1, 376, 387/1 położonych w obrębie Zalesie Królewskie, gmina [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowie linii elektroenergetycznej

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV ziemnej oraz budowie elektroenergetycznego słupa linii napowietrznej na działkach nr 382, 373, 375, 377/1, 376, 387/1 położonych w obrębie [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn. "budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV ziemnej oraz budowa elektroenergetycznego słupa linii napowietrznej na działkach nr 382, 373, 375, 377/1, 376, 387/1 położonych w [...]

Decyzja 6/2014

Decyzja nr 6/2014 dla inwestycji pn. "budowa parkingu przy stacji kolejowej PKP, na działkach nr 267/10, 272/3, 274, 267/19, położonej w miejscowości Świekatowo, obręb Świekatowo, gmina Świekatowo"Treść decyzji nr 6/2014 [...]

metryczka