2010

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2010

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadamiam, że: dnia 3 sierpnia 2010 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegająca na rozbudowie stacji uzdatniania wody na działkach nr: 282/21, 282/24, 283,146/4,146/6,169/1 - [...]

Obwieszczenie w wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegajacej na przebudowie drogi gminnej nr 030819C w miejscowosci Świekatowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 oraz z art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz, U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 ze zm.). zawiadamiam że na wniosek Wójta Gminy [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody na działkach nr 282/21, 282/24, 283, 146/4, 146/6, 169/1 – obręb [...]

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji uzdatniania wody na działkach nr 282/21, 282/24, 283, 146/4, 146/6, 169/1 - obręb [...]

metryczka