Informacji i komunikaty

Informacji i komunikaty

Zasady segregacji

Zasady segregacji na terenie gminy Świekatowo [...]

ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŚWIEKATOWIE

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świekatowie ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŚWIEKATOWIE (tzw. PSZOK)      PSZOK znajduje się przy ulicy Tucholskiej 24 [...]

Harmonogram odbioru odpadów na 2015 r.

Harmonogramy wywozu odpadów 2015 [...]

Informacja dotycząca zmiany harmonogramu wywozu odpadów

INFORMACJA W odpowiedzi na prośby mieszkańców, od lutego 2014 roku zmianie ulegnie harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w miejscowościach Stążki, Szewno i Tuszyny. Przywrócony zostanie drugi wywóz w miesiącu. Dodatkowe [...]

Dopłata do opłaty śmieciowej

Dopłata do opłaty śmieciowej [...]

Harmonogram wywozu - popiół

Harmonogram wywozu popiołów [...]

Nowy harmonogram wywozu odpadów zebranych selektywnie

nowy harmonogram odpady selektywne [...]

metryczka