2015

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Pełna treść obwieszczenia... [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Zawiadamiam o  zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi nr 030811C (część ul. Sportowej), na działce nr 273, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie/Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi nr 030811C (część ul. Sportowej), na działce nr 273, położonej w [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku przedszkola dobudowanego łącznikiem do budynku sali sportowej, na działce nr [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku przedszkola dobudowanego łącznikiem do budynku sali sportowej, na działce nr 249/2, [...]

metryczka