DRUKI I WNIOSKI

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw Formularz A - budynki i lokale mieszkalne (253kB) pdf

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne (285kB) pdf

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.doc (64kB) word

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego na 2022 rok.pdf (4736kB) pdf

Wniosek i deklaracja - dodatek mieszkaniowy 2021.doc (68kB) word

Druki do rejestracji działalności gospodarczej.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świekatowo (54kB) word

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. (26kB) word

Wniosek o wydanie informacji z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świekatowo (20kB) word

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (22kB) word

Informacja roczna o wielkości sprzedaży alkoholu (65kB) plik

Wniosek na sprzedaż alkoholu (37kB) word

Dokumenty na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości (39kB) word

Deklaracja-ewidencji-zbiorniki-bezodpływowych-i-przydomoweych-oczyszczalni-ścieków-1.pdf (582kB) pdf

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości.doc (39kB) word

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022 - edytowalny (42kB) word

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022 - pdf (306kB) pdf

Dokumenty na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy -wzór 2022 (441kB) pdf

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023 roku. (425kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (21 sierpnia 2012)
Opublikował: Andrzej Januszewski (21 sierpnia 2012, 12:54:10)

Ostatnia zmiana: Paulina Putynkowska (3 stycznia 2023, 14:22:03)
Zmieniono: zmiana załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11080