Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo!

      W związku z  obowiązującymi  przepisami  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), mamy przyjemność przedstawić Państwu urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej, który spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

      Celem tego publikatora jest powszechne udostępnianie informacji o sprawach publicznych w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

       Na stronie internetowej www.bip.swiekatowo.lo.pl znajdą Państwo w szczególności informacje dotyczące działalności organów władzy oraz osób pełniących funkcje publiczne, podstawowe dane statystyczne. Zgodnie z wymogami legislacyjnymi prezentujemy informacje o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotów oraz o majątku, którym dysponuje organ władzy publicznej. Ponadto udostępniamy informacje o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach.


Informacje publiczne, których Państwo nie znajdą na tej stronie, są dostępne w Urzędzie Gminy w Świekatowie w godzinach pracy Urzędu.

Zapraszamy do korzystania
z Biuletynu Informacji Publicznej

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Andrzej Januszewski (3 stycznia 2023, 13:41:01)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 421982