2018

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy linii SN w miejscowości Stążki.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie z wniosku  złożonego przez Enea Operator Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie linii [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania ENEA STĄŻKI SN

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN 15kV na działkach nr 163, 21, 23, 24/22, 2/20 położonych w [...]

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30.01.2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30.01.2019 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV na [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na linii elektroenergetycznej w miejscowości, gmina Świekatowo.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na linii elektroenergetycznej SN 15kV na działkach nr 163, 21, 23, 24/22, 2/20 położonych w miejscowości [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy wodociągu- ul. Koronowska Świekatowo.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 206/3, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na ul. Koronowskiej w Świekatowie.

Obwieszczenie o wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na ul. Koronowskiej na działkach nr 192/7, 192/8, 192/9, 192/10, 206/3, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy oświetlenia zewnętrznego ul. Leśnej w Świekatowie.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia zewnętrznego ul. Leśnej w Świekatowie poprzez budowę linii kablowej niskiego napięcia NN-0,4 kV na [...]

metryczka