REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Udostępnianie danych zawartych w Rejestrze Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Świekatowo, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowani i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm) i [...]

metryczka