2009

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2009

Informacja o wydaniu decyzji

UG-7331-28-8-2009/2010                           Świekatowo, dnia 07.01.2010 r. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 030819 C od0+000 do 0+935 m

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 0303190C od0+000 do 0+9 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... [...]

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji...więcej [...]

metryczka