2013

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2013

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Dotyczy: Postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 48/112, 48/111, 48/113, 48/114, 48/115, 48/122, 121/2, 45/3, 48/118, 48/119, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dotyczy: Postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na działkach nr 48/112, 48/111, 48/113, 48/114, 48/115, 48/122, 121/2, 45/3, 48/118, 48/119, [...]

zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Dotyczy: Zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn." Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno" Pełna treść zawiadomienia w załączniku [...]

informacja

Dotyczy: Postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn." Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świekatowo i Szewno" Pełna treść zawiadomienia w załącznikuZawiadomi [...]

metryczka