2011

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2011

Decyzja 18/2011

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej (lub pieszo-rowerowej) wzdłuż Jeziora Świekatowskiego na działkach nr: 72 – obręb Małe Łąki, położonej w miejscowości Małe [...]

Zawiadomienie o wszczęciu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody na działkach nr: 395/1 i 393/2 – [...]

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody na działkach nr: 275/1, 296, 276, 288, [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ścieżki pieszo-rowerowej na działkach nr: 72 – obręb Małe Łąki, położonej w miejscowości Małe Łąki; 170 i 506 [...]

metryczka