2008

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
2021 | 2022 | 2023 | 2024

2008

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie Przychodni lekarskiej na działce nr 280/7 – obręb Świekatowo, położonej w [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie...

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowych słupowych i linii SN15V oraz przebudowa linii nn0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Lubania-Lipiny [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą  “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świekatowo ul. Dworcowa (“Za [...]

metryczka