2017

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

2017

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 3_2017

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 305/12, 304, 306/1, [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie oświetlenia zewnętrznego ul. Dworcowej, na działce nr 227/5,  położonej [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 249/2 i 474, położonej w miejscowości Świekatowo, obręb Świekatowo, gmina Świekatowo.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 249/2 i 474, położonej w miejscowości Świekatowo, obręb Świekatowo, gmina [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- budowa oświetlenia zewnętrznego ul. Dworcowej, na działce nr 227/5, położonej w miejscowości Świekatowo, obręb Świekatowo, gmina Świekatowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie oświetlenia zewnętrznego ul. Dworcowej, na działce nr 227/5,  położonej [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 249/2 i 474, położonej w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr nr 305/12, 304, 306/1, położonych w miejscowości Świekatowo, obręb Świekatowo, gmina Świekatowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 305/12, 304, 306/1, położonych w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 249/2 i 474, położonych w miejscowości Świekatowo, obręb Świekatowo, gmina Świekatowo.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na działkach nr 249/2 i 474, położonych w miejscowości [...]

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małe Łąkie

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Małe Łąkie. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej na działce nr 104/7, położonej w miejscowości Małe Łąkie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowie studni głębinowej na działce nr [...]

metryczka