Mapa Biuletynu

 RODO – klauzule informacyjne
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · Strategia rozwoju Gminy
  · · Stategia Rozwoju Gminy na lata 2011-2020
  · · Strategia Rozwoju Gminy na lata 2000-2010
  · · OGŁOSZENIA
  · Związki i stowarzyszenia
  · Aktualności
  · Raport o stanie gminy
 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  · Informacji i komunikaty
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Struktura organizacyjna
  · Rada gminy
  · · Zadania i uprawnienia
  · · Komisje
  · · Wnioski i opinie komisji
  · · Interpelacje i zapytania
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · 2013 r.
  · · · 2014 r.
  · · · 2015
  · · · 2016 r.
  · · · 2017 r.
  · · · 2018 r.
  · · · 2019 r.
  · · · 2020 r.
  · · Skład Rady
  · · · Kadencja Rady Gminy 2002-2006
  · · · Kadencja Rady Gminy 2006-2010
  · · · Kadencja Rady Gminy 2010-2014
  · · · Kadencja Rady Gminy 2014-2018
  · · · Kadencja Rady Gminy 2018-2023
  · · Transmisje z obrad Rady Gminy Świekatowo
  · Wójt
  · · Podstawowe zadania i uprawnienia
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Urząd gminy
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Oświadczenia majątkowe
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · 2018
  · · · 2019 r.
  · · · 2020 r.
  · Jednostki organizacyjne
  · · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · SP w Świekatowie
  · Jednostki pomocnicze - sołectwa
  · Młodzieżowa Rada Gminy
 FINANSE GMINY
  · Budżet
  · · 2003
  · · 2004
  · · 2005
  · · 2006
  · · 2007
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Majątek gminy
  · · Gospodarka mieniem gminnym
  · · · do 2008
  · · · 2009
  · · · 2010
  · · · 2011
  · · · 2012
  · · · 2013
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · Dług publiczny
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Sprawozdania budżetowe i finansowe
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Przetargi
  · Zapytania ofertowe
  · Oferty inwestycyjne
  · Realizacja inwestycji
  · Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw; sposób załatwienia
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · Druki do pobrania
  · · Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Zarządzenia
  · · 2005
  · Protokoły
  · Opłaty i podatki
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2005 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2006 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2007 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2008 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2009 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2010 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2011 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2012 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2013 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2014 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2016 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku
  · · Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku
  · Inne dokumenty
  · Zarządzenia Wójta Gminy
  · KONTROLA ZARZĄDCZA
 OFERTY PRACY
 REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA TERENIE GMINY ŚWIEKATOWO
 PROGRAM WSPÓŁPRACY ORGANÓW GMINY ŚWIEKATOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYM
 STYPENDIA
 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
 PROMOCJA ZPORR
 OCHRONA ŚRODOWISKA
  · Zawiadomienia i obwieszczenia
 TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY ŚWIEKATOWO
 PLANOWANIE PRZESTRZENNE
  · Plany miejscowe
  · · Archiwum
  · Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
  · · 2008
  · · 2009
  · · 2010
  · · 2011
  · · 2012
  · · 2013
  · · 2014
  · · 2015
  · · 2016
  · · 2017
  · · 2018
  · · 2019
  · · 2020
  · Studium uwarunkowań i koncepcji zagospodarowania przestrzennego
 OFERTY PRACY-ARCHIWUM
 Informacje na temat zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń.
 Powszechny Spis Rolny 2020
 PETYCJE
  · Petycje
 WYBORY ARCHIWUM
  · WYBORY NA PREZYDENTA 2010
  · WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
  · WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011
  · WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
  · WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  · WYBORY PREZYDENTA RP 2015
  · REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  · WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2015
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  · Obwieszczenia i komunikaty
  · Informacje wyborcze
  · Gminna Komisja Wyborcza
 WYBORY ŁAWNIKÓW NA NOWĄ KADENCJĘ 2016-2019
 WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023
 WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019
 Wybory do Izb Rolniczych
 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
 Wybory Prezydenta RP w 2020 r.
  · Wybory zarządzone na dzień 28.06.2020 r.