Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Podatki i opłaty lokalne w 2015 roku
rejestr zmian informacji

zm. informacja, dot, opłat za gospdarowanie odpadami komunalnymi
Data: 2015-02-12 14:32:28
Autor: Hanna Tomaszewska
dodano informację
Data: 2014-12-31 11:51:13
Autor: Hanna Tomaszewska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »