Przebudowa drogi

19 kwietnia 2006 r. Wójt Gminy Świekatowo Marek Topoliński podpisał umowę z Wykonawcą robót Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów w Świeciu na realizację projektu pn.” Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 030815C  na odcinku 0+000 – 1 + 364 km we wsi Jania Góra.Projekt sfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach priorytetu 3 Rozwój Lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Całkowita wartość projektu wynosi  609946,85 PLN Refundacja z EFRR wyniesie 60 %  365968,11 PLN
Z budżetu państwa 9,84 %  59994,69 PLN
Z budżetu Gminy 30,16 %  183984,05 PLN Termin rozpoczęcia projektu 4 maj 2006 r., zakończenie 30 październik 2006 r. Zrealizowana inwestycja poprawi częściowo stan dróg lokalnych w gminie, warunki komunikacyjne, bezpieczeństwo oraz wpłynie na poprawę wizerunku wsi Jania Góra. Celem głównym długofalowym projektu jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru wsi Jania Góra. Celem cząstkowym tego projektu jest wykorzystanie obecnego potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego. Ponadto nastąpi wsparcie miejscowych centrów, które w znaczący sposób wpływają na ekonomiczną i społeczną aktywność wsi Jania Góra i Gminy. Powinno także nastąpić zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i inwestorów zewnętrznych i tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju , oraz zapobieganie problemom społecznym.
Projekt został zakończony w dniu 30.10.2006 r.
Załaczniki

pokaz slajdów (4659kB) plik

Pełny pokaz slajdów promocji projektu "Przebudowy drogi" w Janiej Górze o rozmiarze pliku 20 Mg dostepny w Urzędzie Gminy

pod adresem referatbud@swiekatowo.lo.pl

 

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gęsicki (30 października 2006)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (28 listopada 2006, 10:35:28)

Ostatnia zmiana: Zdzisław Gęsicki (29 listopada 2006, 15:11:49)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13317