WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2011

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

W Urzędzie Gminy Świekatowo w pok. Nr 10 w godzinach od 7:30 do 15:30 udostępniony do wglądu jest spis wyborców do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 9 października 2011 r.. [...]

Dane kontaktowe do pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za wykonywanie zadań wyborczych

Wykaz danych kontaktowych do osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w Gminie Świekatowo:Urząd Gminy Świekatowoul. Dworcowa 20 A86-182 Świekatowotel. (52) 3322280tel./fax (52) 33220121. Grzegorz Tomaszewski - [...]

Aktualne informacje wyborcze na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Poniżej zamieszczamy adres strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie zamieszczane są informacje związane z organizacją i przebiegiem wyborów parlamentarnych: [...]

metryczka