Rejestry i ewidencje prowadzone przez Urząd Gminy


Urząd Gminy prowadzi rejestry określone w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Rozporządzenie Prezes Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zmianami), a także inne rejestry i ewidencje wynikające z ustaw szczególnych oraz aktów prawa miejscowego.

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urząd Gminy w Świekatowie prowadzi następujące rejestry:
- rejestr uchwał Rady Gminy (dostępny w pok. nr 12)
- rejestr Zarządzeń Wójta (pok, nr 12)
- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw (pok. nr 12)
- rejestr skarg, wniosków i petycji (pok. nr 12)
- dziennik korespondencji wpywającej (pok. nr 12)

Rejestry prowadzone na podstawie ustaw i przepisów prawa miejscowego:
- rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (pok. nr 9)
- rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (pok. nr 9)
- rejestr wyborców (pok. nr 10)
- ewidencja ludności (pok. nr 10)
- księgi USC (pok. nr 10)
- rejestr wydawanych dowodów osobistych (pok. nr 4)
- rejestr wydawanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (pok. nr 4)
- rejestr zamówień publicznych (pok. nr 2)
- ewidencja gruntów (pok. nr 9)
- rejestr delegacji (pok. nr 12)
- rejestr zaświadczeń o dochodzie z gospodarstwa rolnego (pok. nr 3)
- rejestr decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego (pok. nr 3)
- rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego (pok. nr 3)
- rejestr ulg i zwolnień podatkowych (pok.nr 3)
- ewidencja działalności gospodarczej (pok. nr 4)
- ewidencja dróg i obiektów mostowych (pok. nr 9)
- ewidencja podatników (pok. nr 3)
- rejestr umów dzierżawy (pok. nr 3)
- ewidencja wydawanych zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego (popk. nr 9)
- rejestr decyzji umorzeniowych (pok. nr 3)
- rejestr decyzji odroczeniowych (pok. nr 3)
-rejestr wydanych zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych (pok. nr 3)
- rejestr upomnień podatkowych (pok. nr 3)
- rejestr przeprowadzonych kontroli (pok. nr 12)

Urząd Gminy Świekatowo prowadzi archiwum zakładowe - osoba odpowiedzialna Danuta Karwasz (pok. nr 12). Archiwum posiada zbiory Dzienników Ustaw Rzeczypospolitwej Polskiej, DZienników Urzędowych Rzeczypospolitej Polskiej - Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zbiory do wglądu w pok. nr 12 w godz pracy urzędu.

metryczka


Wytworzył: Karol Sznajdrowski (22 września 2004)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (22 września 2004, 09:55:54)

Ostatnia zmiana: Zdzisław Gęsicki (22 września 2004, 11:11:16)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16933