Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 20.06.2010 r.

Udostepnienie spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 r.

  Spis wyborców jest udostępniony do wglądy w Urzędzie Gminy w Świekatowie w pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu.

Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku, o którym mowa jest do pobrania w miejscu udostępniania spisu.

Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo, że dane wpisane we wniosku różnią sie od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wójt Gminy

Marek Topoliński

 

metryczka


Wytworzył: sekretarz gminy (4 czerwca 2010)
Opublikował: Hanna Tomaszewska (4 czerwca 2010, 13:30:53)

Ostatnia zmiana: Andrzej Januszewski (28 kwietnia 2014, 12:46:06)
Zmieniono: Archiwizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6997