WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014

Osoby zajmujące się obsługą wyborów samorządowych.

1. Marcin Bielicki – Urząd Gminy Świekatowo, pok. Nr 8, Urzędnik Wyborczy (organizacja i koordynacja czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w gminie), tel.: 523322280, 523322015, fax [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego.

http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-w-wyborach-do-organow-samorzadu-terytorialnego.html [...]

Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu.

http://info.pkw.gov.pl/wybory-samorzadowe-2014/kalendarz-wybranych-czynnosci-wyborczych-zwiazanych-z-udzialem-w-glosowaniu.html [...]

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014.

http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-sposobie-zglaszania-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-miejskich-rad-miast-w-gminach-niebedacych-mi [...]

Zasady zgłaszania list kandydatów na radnych.

http://bydgoszcz.pkw.gov.pl/kandydaci-na-radnych/informacje-panstwowej-komisji-wyborczej-o-zasadach-zglaszania-list-kandydatow-na-radnych.html [...]

Zgłaszanie przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych.

http://bydgoszcz.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2014_08/528dd31b3530e93a575a47522a4f3a44.pdfhttp://bydgoszcz.pkw.gov.pl/terytorialne-komisje-wyborcze/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-w-sprawie-zasad-zglaszania-kandydatow-do-komisji-wyborczych-i-powolywan [...]

Informacje PKW w sprawie Wyborów Samorządowych w 2014 r.

- INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETÓW WYBORCZYCH - http://pkw.gov.pl/tworzenie-komitetow-wyborczych-samorzad-2014/- ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH ORAZ KANDYDATÓW NA WÓJTA GMINY - [...]

metryczka