Gmina Świekatowo

Informacje ogólne

Powiat świecki
Powiat świecki

Gmina Świekatowo reaktywowana z dniem 2 kwietnia 1991 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 r. jest gminą rolniczo - turystyczną o powierzchni ok. 65 km2, położoną w północnej części województwa kujawsko - pomorskiego, w powiecie świeckim. Graniczy z 5 gminami: Lniano, Bukowiec i Pruszcz w powiecie świeckim, Koronowo w powiecie bydgoskim oraz Lubiewo w powiecie tucholskim.

Gminę zamieszkuje 3.565 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 52 osoby na km2. Siedziba gminy położona jest w odległości 30 km od siedziby powiatu - Świecia, 45 km od siedziby administracji rządowej województwa - Bydgoszczy i w odległości 75 km od siedziby administracji samorządowej - Torunia.

Powierzchnia gminy stanowi 4,40 % powierzchni powiatu świeckiego. W ogólnej powierzchni gruntów w gminie użytki rolne zajmują 5.344 ha, czyli 82,5 % ogólnej powierzchni gminy. Grunty orne stanowią 4.614 ha, tj. 71,3 % całej powierzchni gminy. Lasy i grunty leśne zajmują 511 ha. Wskaźnik lesistości wynosi 7,9 %.

Gmina położona jest w zlewni Wisły, przy czym leży na dziale wodnym 2 rzędu, oddzielającym zlewnie Brdy i Wdy. W zlewni Wdy (w zlewni cząstkowej Wyrwy) leży jezioro Zaleskie, Szewieńskie i Branickie (58,34 %). Natomiast w zlewni Brdy - jezioro Świekatowskie i pozostałe jeziora części zachodniej, tj. 41,66%. Gmina należy do obszarów o dosyć dużym, jak na warunki tej części województwa wskaźniku jeziorności. Jest ona oceniana na ok. 4,2 % powierzchni ogólnej gminy, a łączna liczba jezior wynosi 9.

Przez teren gminy przebiega korytarz o znaczeniu krajowym sieci EKONET - PL, łączący obszar węzłowy o znaczeniu międzynarodowym (Bory Tucholskie) z korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym (Doliny Wisły i Noteci). W pobliżu gminy Świekatowo położone są dwa parki krajobrazowe (Doliny Dolnej Wisły i Wdecki) w sąsiednim powiecie tucholskim leży Tucholski Park Krajobrazowy i Narodowy Park Bory Tucholskie.

mapki.doc (688kB) word

metryczka


Wytworzył: Danka (30 czerwca 2003)
Opublikował: Hanna Tomaszewska (18 czerwca 2006, 17:28:53)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (20 czerwca 2006, 12:28:47)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23109