do 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2023

Stan mienia komunalnego


 
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Świekatowo na dzień 15.X. 2009 r.
 
     Stan mienia komunalnego na dzień 15.X.2008 r. wynosił 108.8698 ha
 
    I.  W okresie od dnia 15.X.2005 r. do dnia 15.X.2006 r.
        
- przyjęto na stan grunty :

    - dz. 272/7 o pow. 0.0028 ha grunty pod drogę wykupione od P. Drzycimskich
    - dz. 227/5 o pow. 0,0700 ha grunty po drogę od P. Zenon - Władysław Janowski i Mirosława Bukowska
    -  dz.111/2 o pow. 0,1593 ha grunty pod drogę od P. Witolda i Cecylii Mania
    -  dz. 218/22 i pow. 0,4448 ha grunty pod drogę od P Krzysztofa Wojtalewicza
 
- zakupiono:

    -  dz. 218/23 0 pow. 0,1534 grunty pod drogę od P Krzysztofa Wojtalewicza
 
- podarowano:

    -  dz. nr 112/1 o pow. 0.1950 ha grunty pod drogę od P. Witolda i Cecylia Mania
                      ·      Przyjęto na stan mienia  -   0,8303 ha

·      Odłączono                     -  0,1950 ha
                                                                    
II. Po powyższych zmianach stan mienia wynosi:  

Powierzchnia ogólna : 108,8698 ha +0,8303 ha - 0,1593 ha=109,5051 ha.


oczyszczalnia2,6939  ha
teren rekreacyjny1,8647  ha
drogi84,4301  ha
parking0,1472  ha
pompownie0,3288  ha
budynki mieszkalne, świetlice i dz. przyległe do bud. w Stążkach i Lubania-Lipiny5,2262  ha
oświata4,0996  ha
cmentarze1,0088  ha
remizy0,1582  ha
hydrofornie0,3236  ha
baza0,7168  ha
studnia głębinowa0,0827  ha
rowy0,4400  ha
nieużytki0,3800  ha
mogilnik0,4700  ha
wysypisko 3,0075  ha
tereny różne1,0500  ha
rola –MON0,8200  ha
stadion2,0885  ha
ośrodek zdrowia0,1685  ha
Razem109,5051 ha

 
 
 
 
III.             W okresie od dnia 15.X.2008 r. do 15.X 2009 majątek gminy zwiększył się o wartość początkową przyjętych środków trwałych.
 
·  Miasteczko Komunikacyjne ul. Tucholska Świekatowo                                  -  82.611,39 zł
·  Modernizacja drogi dojazdowej nr 030809 C w miejscowości Lubania-Lipiny    - 179.548,14 zł
·  Autobus Irisbus C50 IVECO DAILY CSW 88 AX                                           - 172.996,00 zł
·  Samochód ratowniczo – gaśniczy MERCEDES BENZ ATEGO                            - 507.715,00 zł
·  Samochód osobowy VOLKSWAGEN POLO                                                   -    9.000,00 zł
·  Przebudowa drogi gminnej nr 030804 C ul. Leśna                                      -  50.517,28 zł
·  Silnik do Ciągnika Ursus C-355                                                               -    4.270,00 zł
                                                                                                                                                                                                               ----------------------------------
                                                                                       Razem            1.206.657,81 zł
                
Majątek oświaty zmniejszył się o:
 
·  Likwidacja Zestawów komputerowych                                                             20.994.61 zł
·  Likwidacja kopiarki                                                                                       4.453,00 zł
 
                                                                                    ---------------------------------------
                                                                                      Razem                  25.447,61 zł
 
 
IV.  Do  niniejszej informacji  dołącza się zestawienie środków trwałych i wartości gruntów mienia gminnego.
 
Stan mienia komunalnego w 2009r. (125kB) pdf Stan mienia komunalnego 2009r.
Stan mienia komunalnego w 2009r. (279kB) plik Stan mienia komunalnego 2009r.
 
Informacja o stanie mienia komunalnego 2009r. (71kB) pdf Informacja o stanie mienia komunalnego 2009r.
Informacja o stanie mienia komunalnego 2009r. (33kB) plik Informacja o stanie mienia komunalnego 2009r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (18 listopada 2009)
Opublikował: Andrzej Januszewski (18 listopada 2009, 13:31:39)

Ostatnia zmiana: Joanna Ratkowska (13 września 2012, 14:21:21)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4826