WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

POSTANOWIENIE NR 228/2024Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy Iz dnia 20 maja 2024 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.Na podstawie [...]

Udostępnienie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w terminie do 5 dnia przed dniem wyborów w Urzędzie Gminy w Świekatowie w pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu.Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane [...]

metryczka