Studium uwarunkowań i koncepcji zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i koncepcji zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do zmienianego studium uwarunkowań i [...]

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo [...]

KOMUNIKAT

[...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań

                            Świekatowo dnia 05.07.2007r.OGŁOSZENIEo przystąpieniu do sporządzania zmiany [...]

metryczka