Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy ul. Dworcowa 20A
86-182 Świekatowo
tel. (052) 3322280; 3322015 wew.36
pok. nr 4

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych /magazynu dystrybucyjnego/.
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Sposób załatwiania sprawy:
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w sekretariacie urzędu.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:
- 525,00zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,00zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
- 2100,00zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%.
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.
W przypadku, gdy wartość ta przekroczy:
a) 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b) 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c) 77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2.7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
Inne informacje:
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.
Zezwolenia alkoholowe wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.
Zezwolenia, o których mowa wyżej wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i nie krótszy niż 2 lata w przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym już zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.
Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres dwóch lat.

Podstawa prawna:
Wydawanie zezwoleń alkoholowych odbywa się stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

IA (25kB) word IA1 (17kB) plik Druk sprawozdania ze sprzedaży alkoholu za rok poprzedni.

WA (29kB) word WA1 (27kB) plik Druk wniosek o sprzedaż napojów alkoholowych.


Wytworzył: Andrzej Januszewski (29 kwietnia 2009)
Opublikował: karol sznajdrowski (13 października 2004, 18:43:12)

Ostatnia zmiana: Andrzej Januszewski (29 kwietnia 2009, 12:22:57)
Zmieniono: Dodanie plików do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4210

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij