2005

2005

68/05

ZARZĄDZENIE NR 68/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie korekty wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2005 rok.   [...]

67/05

ZARZĄDZENIE NR 67/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

66/05

ZARZĄDZENIE NR 66/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

65/05

ZARZĄDZENIE NR 65/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwetaryzacji. [...]

64/05

ZARZĄDZENIE NR 64/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwenatryzacji. [...]

63/05

ZARZĄDZENIE NR 63/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.   [...]

62/05

ZARZĄDZENIE NR 62/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świakatowo na 2005 rok. [...]

61/05

ZARZĄDZENIE NR 61/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.   [...]

60/05

ZARZĄDZENIE NR 60/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

59/05

ZARZĄDZENIE NR 59/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 rok. [...]

58/05

ZARZĄDZENIE NR 58/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 rok. [...]

57/05

ZARZĄDZENIE NR 57/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie: zasad nieruchomości planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat w gminie Świekatowo.   [...]

56/05

ZARZĄDZENIE NR 56/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 17 listopada 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Świekatowie. [...]

55/05

ZARZĄDZENIE NR 55/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 r. [...]

54/05

ZARZĄDZENIE NR 54/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy na 2006 rok. [...]

53/05

ZARZĄDZENIE NR 53/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 15 września 2005 roku w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie. [...]

52/05

ZARZĄDZENIE NR 52/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 17 października 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 rok. [...]

51/05

ZARZĄDZENIE NR 51/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 10 października 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwetaryzacji. [...]

50/05

ZARZADZENIE NR 50/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian w zakładowym planie kont wprowadzonym Zarządzeniem Wójta nr 3/01 z dnia 28.12.2001 r. [...]

49/05

ZARZĄDZENIE NR 49/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 23 września 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 rok.   [...]

48/05

ZARZĄDZENIE NR 48/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 23 września 2005 roku w sprawie określenia podstawowych parametrów do projektu budżetu na 2006 rok.   [...]

47/05

ZARZADZENIE NR 47/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO  z dnia 21 września 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

46/05

ZARZĄDZENIE NR 46/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 15 września 2005 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

45/05

ZARZĄDZENIE NR 45/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 12 września 2005 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu wydzierżawiania gminnych nieruchomości rolnych. [...]

44/05

ZARZĄDZENIE NR 44/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 12 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.   [...]

43/05

ZARZĄDZENIE NR 43/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

42/05

ZARZĄDZENIE NR 42/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 rok. [...]

41/05

ZARZĄDZENIE NR 41/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych. [...]

40/05

ZARZĄDZENIE NR 40/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. [...]

39/05

ZARZĄDZENIE NR 39/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 19 sierpnia 2005 roku w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Świekatowo za I półrocze 2005 roku. [...]

32/05

ZARZĄDZENIE NR 32/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO  z dnia 20 czerwca 205 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

38/05

ZARZĄDZENIE NR 38/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 16 sierpnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 rok. [...]

37/05

ZARZĄDZENIE NR 37/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 1 sierpnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

36/05

ZARZĄDZENIE NR 36/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

35/05

ZARZĄDZENIE NR 35/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 rok. [...]

34/05

ZARZĄDZENIE NR 34/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 15 lipca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

33/05

ZARZĄDZENIE NR 33/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

31/05

ZARZĄDZENIE NR 31/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

30/05

ZARZĄDZENIE NR 30/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 rok. [...]

27/05

ZARZĄDZENIE NR 27/O5 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

25/05

ZARZĄDZENIE NR 25/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

24/05

ZARZĄDZENIE NR 24/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

22/05

ZARZĄDZENIE NR 22/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2005 rok. [...]

21/05

ZARZĄDZENIE NR 21/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

20/05

ZARZĄDZENIE NR 20/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 rok. [...]

19/05

ZARZĄDZENIE NR 19/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Świekatowo. [...]

18/05

ZARZĄDZENIE NR 18/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. [...]

17/05

ZARZĄDZENIE NR 17/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok. [...]

16/05

ZARZĄDZENIE NR 16/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań oraz trybu pracy. [...]

15/05

ZARZĄDZENIE NR 15/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. [...]

14/05

ZARZĄDZENIE NR 14/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie dokonania zmain w budżecie Gminy Świekatowo na 2005 rok. [...]

13/05

ZARZĄDZENIE NR 13/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie obniżenia ceny samochodu Volkswagen oraz wyznaczenia II terminu przetargu. [...]

12/05

ZARZĄDZENIE NR 12/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji oraz terminu przeprowadzenia sprzedaży samochodu Volkswagen. [...]

11/05

ZARZĄDZENIE NR 11/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu gminy za 2004 rok. [...]

10/05

ZARZĄDZENIE NR 10/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie powołania komisji do spraw mieszkaniowych.   [...]

9/05

ZARZĄDZENIE NR 9/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.   [...]

8/05

ZARZĄDZENIE NR 8/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 16 marca 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

7/05

ZARZĄDZENIE NR 7/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 28 luty 2005 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok.   [...]

06/05

ZARZĄDZENIE NR 06/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie udzielania uczniom stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym. [...]

6/05

ZARZĄDZENIE NR 6/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok.   [...]

5/05

ZARZĄDZENIE NR 5/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 31stycznia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

4/05

ZARZĄDZENIE NR 4/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. [...]

3/05

ZARZĄDZENIE NR 3/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. [...]

2/05

ZARZĄDZENIE NR 2/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 20 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej. [...]

1/05

ZARZĄDZENIE NR 1/05 WÓJTA GMINY ŚWIEKATOWO z dnia 5 stycznia 2005 roku w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków na 2005 rok.   [...]

metryczka