OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TWORZENIU PGN. Chcesz wiedzieć więcej.... Zajrzyj na strony: www.swiekatowo.pl ; gospodarkaniskoemisyjna.pl

W ramach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze gminy Świekatowo przeprowadzana jest inwentaryzacja budynków w celu identyfikacji systemów grzewczych.W załączeniu Plakat Plakat (919kB)  , Ulotka ulotka [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium....

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko [...]

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [...]

decyzja o ustaleniu lakalizacji inwestycji celu publicznego

  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowych słupowych i linii SN15kV oraz przebudowa linii nn 0,4kV wraz z przyłączami w miejscowości Lubania Lipiny i Świekato [...]

metryczka