Uchwała nr XVIII/113/2020Rady Gminy Świekatowoz dnia 27 października 2020zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Świekatowo na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, 1818, M.P. z 2020 r. poz. 164) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852, 1818, z 2020 r. poz. 322, 1337, 1493) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XVIII/113/2020
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 27 października 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla gminy Świekatowo na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, 1818, M.P. z 2020 r. poz. 164) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852, 1818, z 2020 r. poz. 322, 1337, 1493) uchwala się, co następuje :


Uchwała nr XVIII -113-2020 .doc (29kB) word
Załącznik do uchwały nr XVIII-113-2020 Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi Narkomanii 2020 -.docx (70kB) word

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (28 października 2020, 13:21:56)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (28 października 2020, 13:23:33)
Zmieniono: zm. techn.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19