Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (153)  |  Przetargi unieważnione (28)

zamówienie na:

Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990m

zamawiający: Gmina Świekatowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2020
wartość: poniżej kwot okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8.ustawy
termin składania ofert: 16 listopada 2020  09:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty nr 5 Firma Handlowo Usługowa "KIC-TRANS"  
Gmina Świekatowo ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zdania pn.Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie Królewskie o długości około 990m.
Uwaga: na potrzeby dofinansowania zostały wymienione pliki kosztorysów ofertowych w celu rozdziału na pieszojezdnię i drogę gminną.

Ogłoszenie nr 602162.pdf (609kB) pdf
SIWZ_Budowa drogi gminnej miejscowosci Zalesie Królewskie.doc (356kB) word
Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy.doc (60kB) word
Załącznik Nr 2_war. udz. w post.doc (51kB) word
Załącznik Nr 3_o wykluczeniu z post.doc (34kB) word
Załącznik Nr 3a_ośw. podmiotów3 i podwykonawców.doc (33kB) word
Załącznik Nr 4_zobowiązanie.doc (35kB) word
Załącznik Nr 5_przynależność do gr. kapitał.doc (34kB) word
Załącznik Nr 6_ wzór umowy.pdf (688kB) pdf
Załącznik Nr 7_wykaz wyk. robót bud..doc (33kB) word
Załączniki Nr 8_Wykaz osób.doc (39kB) word
Załączniki Nr 9 RODO.doc (33kB) word
Załącznik Nr 10_wzór wniosku materiałowego.doc (57kB) word
Pozwolenie na budowę.pdf (1896kB) pdf
Gmina Świekatowo_droga gminna w m. Zalesie Królewskie - kosztorys ofertowy.xls (79kB) excel
Gmina Świekatowo_pieszo-jezdnia w m. Zalesie Królewskie - kosztorys ofertowy.xls (52kB) excel
Opinia geotechniczna_droga gminna w m. Zalesie Królewskie.pdf (7334kB) pdf
Projekt budowlano-wykonawczy.rar (5403kB) rar
Projekt czasowej org ruchu.rar (550kB) rar
Projekt stałej org ruchu.rar (1156kB) rar
SST_Gmina Świekatowo_droga gminna w m. Zalesie Królewskie.pdf (3241kB) pdf
Uzgodnienia.rar (15066kB) rar
Odpowiedź na pytania 1 (1839kB) pdf
Odpowiedzi 2.pdf (1423kB) pdf
Profile podłużne.rar (216kB) rar
Tabele robót ziemnych.rar (49kB) rar
karta produktu_Radarowy_Wyswietlacz_Predkosci_MP-DP1.pdf (387kB) pdf
uzgodnienie Gminna Spółka Wodna.pdf (258kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (339kB) pdf
Informacja o wyborze (472kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Monika Wamka
Opublikował: Monika Wamka (30 października 2020, 11:03:38)

Ostatnia zmiana: Monika Wamka (2 grudnia 2020, 15:21:07)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317