Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Świekatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.bukowiec.pl
Data publikacji strony internetowej: 1.07.2021 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.03.2022 r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 17.03.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
•    wersję kontrastową,
•    możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
•    widoczny fokus,
•    wyróżnienie odnośników

metryczka


Wytworzył: Łukasz Rybarczyk (17 marca 2022)
Opublikował: Łukasz Rybarczyk (17 marca 2022, 13:46:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 201