Informacje wyborcze

Informacje wyborcze

Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania

Wszystkie OBWODOWE  KOMISJE  WYBORCZE ds. przeprowadzenia głosowania w gminie Świekatowo w dniu 21 października 2018 r. rozpoczynają pracę o godz. 6:00 [...]

Komitety wyborcze

Wzory dokumentów dla tworzenia komitetów wyborczych znajdują się na stronie: [...]

metryczka