Informacja o Programie współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Informacja o konsultacjach.doc (25kB) word

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.doc (85kB) word

Formularz konsultacji z organizacjami pozarządowymi.doc (34kB) word

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych.doc (14kB) plik

metryczka


Wytworzył: Danuta Karwasz (30 września 2015)
Opublikował: Andrzej Januszewski (30 września 2015, 15:13:17)

Ostatnia zmiana: Andrzej Januszewski (20 sierpnia 2018, 11:36:36)
Zmieniono: Zmiana miejsca ogłoszenia w BIP

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 667