ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŚWIEKATOWIE

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Świekatowie 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŚWIEKATOWIE (tzw. PSZOK) 


     PSZOK znajduje się przy ulicy Tucholskiej 24 w Świekatowie, na placu po dawnej bazie SKR, obok stacji paliw. Informacje o terminach i godzinach otwarcia PSZOK: w każda drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 9:00-15:00

     Odpady do PSZOK mieszkaniec gminy dostarcza własnym transportem.
Na PSZOK przyjmowane są m.in.: odpady wielkogabarytowe, czyli np.: zużyte meble; sprzęt elektryczny i elektroniczny – pralki, lodówki, telewizory, komputery itp.; lampy i świetlówki; zużyta odzież i obuwie; przeterminowane leki; detergenty; baterie i akumulatory; zużyte opony; gruz budowlany; papa; usunięte tynki, tapety i okleiny; metale; szkło; tworzywa sztuczne; urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory); itp.

     Odpady należy wrzucać do odpowiednio oznakowanych i opisanych pojemników. 
    Jeżeli odpady nie będą posegregowane nie zostaną przyjęte na PSZOK. 
     Odpady odbierane będą bezpłatnie. Przekazanie odpadów odbywa się pod kontrolą pracownika PSZOK.

metryczka


Wytworzył: Anna Jaszkowska (2 marca 2016)
Opublikował: Andrzej Januszewski (2 marca 2016, 11:19:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1142