WNIOSKI

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf (7315kB) pdf

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.doc (64kB) word

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (790kB) pdf

Wniosek i deklaracja - dodatek mieszkaniowy 2021.doc (68kB) word

Wniosek CEIDG-1 - działałność gospodarcza (92kB) pdf

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Świekatowo (54kB) word

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (103kB) pdf

Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej. (26kB) word

Wniosek o wydanie informacji z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świekatowo (21kB) word

Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości (22kB) word

Informacja roczna o wielkości sprzedaży alkoholu (65kB) plik

Wniosek na sprzedaż alkoholu (37kB) word

Dokumenty na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości (39kB) word

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (219kB) pdf

Deklaracja-ewidencji-zbiorniki-bezodpływowych-i-przydomoweych-oczyszczalni-ścieków-1.pdf (582kB) pdf

Wniosek o nadanie numeru nieruchomości.doc (39kB) word

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (21 sierpnia 2012)
Opublikował: Andrzej Januszewski (21 sierpnia 2012, 12:54:10)

Ostatnia zmiana: Hanna Tomaszewska (1 lipca 2021, 10:40:31)
Zmieniono: dodano wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9617