Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo


Urząd Gminy w Świekatowie w związku z ukończeniem prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo zawiadamia o możliwości składania wniosków o przestąpienie do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski w wyżej wymienionej sprawie w sekretariacie Urzędu Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20a, 86-182 Świekatowo.
  
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz załącznik graficzny sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej lub mapy do celów opiniodawczych w skali 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (10 listopada 2009)
Opublikował: Andrzej Januszewski (10 listopada 2009, 15:09:27)

Ostatnia zmiana: Andrzej Januszewski (16 listopada 2009, 13:18:26)
Zmieniono: Zmiana miejsca ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2333