Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań

                            Świekatowo dnia 05.07.2007r.


OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo uchwalonego uchwałą Nr XI/71/99 Rady Gminy Świekatowo z dnia 27 października 1999r.
      Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Świekatowie uchwały nr VIII/38/07 z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo. Zmiana studium obejmuje obszar gminy Świekatowo w jej granicach administracyjnych.
Zainteresowani mogą składać pisemne wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium w sekretariacie Urzędu Gminy Świekatowo ul. Dworcowa 20A,
w terminie do dnia 10 września 2007r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, oraz załącznik graficzny sporządzony na kopii mapy ewidencyjnej lub syt-wys.
 
 
 
                                               Wójt Gminy Marek Topoliński

metryczka


Wytworzył: Marek Stosik (6 lipca 2007)
Opublikował: Hanna Tomaszewska (6 lipca 2007, 10:04:45)

Ostatnia zmiana: Andrzej Januszewski (16 listopada 2009, 13:21:31)
Zmieniono: Zmiana miejsca ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2163