Informacja o środowisku Ekoportal MOŚ

Szanowni Państwo!
Ważne informacje (decyzje środowiskowe) są  dostępne w  Biuletunie Informacji Publicznej Gminy Świekatowo. W celu usprawnienia bazy o środowisku, Gmina Świekatowo prowadzi publicznie dostępny wykaz danych za pośrednictwem " Centrum Informacji o Środowisku " na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl Wyszukiwanie kart w wykazie:

ekoportal.gov.pl link, którego kliknięcie spowoduje wyświetlenie listy kart opublikowanych  przez Urząd Gminy Świekatowo. Niniejsze informacje dotyczą wypełnienie obowiązku określonego w art. 23 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Udostępnieniu podlegają dokumenty, wyszczególnione w art. 19 ust. 2 - są to np. wnioski o wydanie różnych decyzji oraz decyzje, raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu środowiska, wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, rejestry poważnych awarii i inne, oraz w art. 19 ust. 3; są to np. informacje w postaci dokumentów lub baz danych dotyczące np. wpływu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na dobra kultury i inne.
Czytaj załącznik.....
szczególy (45kB) word

kontakt:  referatbud@swiekatowo.lo.pl tel. (052) 3322015 lub (52) 3322280 fax (052)3322012

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gęsicki (28 marca 2007)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (28 marca 2007, 10:13:20)

Ostatnia zmiana: Zdzisław Gęsicki (28 lipca 2015, 11:58:30)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2931