Szanowny Mieszkańcu!


Szanowny Mieszkańcu! (Druki do pobrania) Komunikat (85kB) word druk ankiety (32kB) word

Gmina Świekatowo jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
 
Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców naszej Gminy poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
 
Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy, mieszkańców i podmiotów działających na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich.
 
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, stanowi natomiast ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.
 

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz z ankietą znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy www.swiekatowo.pl

 
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy lub
u Wykonawcy PGN – DM Doradztwo Damian Łysek, Zalesie Królewskie 16,
86-182 Świekatowo; e-mail: damian@dmdoradztwo.pl
 
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Świekatowo
ul. Dworcowa 20A
86-182 Świekatowo
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: referatbud@swiekatowo.lo.pl
w terminie do 20 marca 2015  roku.
 
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.
 
 
Wójt Gminy Świekatowo
 
 
Marek Topoliński

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gesicki (17 marca 2015)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (17 marca 2015, 13:35:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427