Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie OOŚ


OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji
              Wójt Gminy Świekatowo, działając na podstawie   art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
Zawiadamia, że w dniu 29.07.2010 r., na wniosek Pani Krystyny Warszawskiej i Pana Jacka Warszawskiego, zamieszkałych w miejscowości Lipienica, 86-182 Świekatowo została wydana DECYZJA NR 3/2010 - znak RBGKiOŚ-7620-07-1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek obory z rozbudową części legowiskowej, dobudową hali udojowej z magazynem mleka, oraz dobudową płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę, położonego na działce nr 105/1.

wiecej.....
Pełnia treść zawiadomienia Zawiadomienie (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gesicki (29 lipca 2010)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (29 lipca 2010, 12:59:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1770