Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie OOŚ


            Wójt Gminy Świekatowo, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
Zawiadamiam
 
o zakończeniu zbierania materiałów i dowodów w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Pani Krystyny Warszawskiej i Pana Jacka Warszawskiego, zamieszkałych w miejscowości Lipienica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia położonego na działce nr 105/1 pn.
„Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek obory z rozbudową części legowiskowej oraz dobudowę hali udojowej z magazynem mleka, oraz dobudowę płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę.
Pełna treść ogłoszenia  w załączniku nr Pełna treść obwieszczenia (49kB) plik

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gęsicki (14 lipca 2010)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (14 lipca 2010, 12:55:09)

Ostatnia zmiana: Zdzisław Gęsicki (14 lipca 2010, 12:59:05)
Zmieniono: korekta omyłki pisarkiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1470