Informacja o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo

Informacja o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 030819 C we wsi Świekatowo od km 0+ 935 do km do 1 + 918 o długości łącznej 983 mb
 
Wójt Gminy Świekatowo podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji, znak: RBGKiOŚ-76201-04-1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Decyzja dotyczy inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 030819 C od km 0+ 935 do km do 1 + 918 o długości łącznej 983 mb we wsi Świekatowo,  gmina Świekatowo, województwo Kujawsko-Pomorskie. 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Świekatowie, ul. Dworcowa 20 a pokój nr 8, tel. 052 33222080, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. 
  
Podstawa prawna: 

Art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego i Art 72, ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dziennik Ustaw  z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gesicki (20 kwietnia 2010)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (20 kwietnia 2010, 12:36:28)

Ostatnia zmiana: Zdzisław Gęsicki (21 kwietnia 2010, 09:38:00)
Zmieniono: korekta tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1834