Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaD E C Y Z J A
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  pn.  „ZAGOSPODAROWANIU KĄPIELISKA NAD JEZIOREM ŚWIEKATOWSKIM
W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEKATOWO”.  
                 Na podstawie art. 63  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573 ze zm.) i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (z. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z wnioskiem inwestora Gminy Świekatowo z dnia 22.02.2010 r. dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę opinie odpowiednich organów
wiecej............... Decyzja (44kB) word

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gęsicki (23 marca 2010)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (26 marca 2010, 10:14:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2098