Wniosek o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniacho wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ZAGOSPODAROWANIU KĄPIELISKA NAD JEZIOREM ŚWIEKATOWSKIM W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEKATOWO

Zgodnie z przepisami o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. Nr 199, poz. 1227),  Gmina Świekatowo podaje następujące informacje:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
ZAGOSPODAROWANIU KĄPIELISKA NAD JEZIOREM ŚWIEKATOWSKIM
W MIEJSCOWOŚCI ŚWIEKATOWO  więcej.....
1. Wniosek Treść wniosku o wydanie dycyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (41kB) word
2. Karta informacyjna Karta informacyjna (104kB) word
3. Wniosek o opinie do R D Ś w Bydgoszczy Wniosek do RDOŚ w Bydgoszczy (33kB) word
4. Wniosek o opinie do Inspektora Sanitarnego w Świeciu n/w Wniosek do Pańswowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu (31kB) word
                                                                                         


 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Gesicki (25 lutego 2010)
Opublikował: Zdzisław Gęsicki (26 lutego 2010, 11:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2252