Transmisje z sesji Rady Gminy Świekatowo

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym Sesje Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Ponadto, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Świekatowo
z siedzibą w Urzędzie Gminy w Świekatowie przy ul. Dworcowej 20A, 86 – 182 Świekatowo, tel. 52/3322280
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem tel.: 52/3322280, adresem e-mail: iod@swiekatowo.pl lub korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy w Świekatowie.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zrealizowanie określonego w art. 20 ust. 1b u.s.g., obowiązku ustawowego, ciążącego na administratorze.
4. Nagrania obrad będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
5. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do usunięcia danych (anonimizacji) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

I sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2018 r.

II sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.12.2018 r.

III sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.01.2019 r.

IV sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 28.03.2019 r.

V sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 25.04.2019 r.

VI sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.05.2019 r.

VII sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.06.2019 r.

VIII sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 11.09.2019 r.

IX sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 15.10.2019 r. z powodu problemów technicznych nagranie X Sesji Rady Gminy Świekatowo zostało uruchomione z 15 minutowym opóźnieniem.

X sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 21.11.2019 r.

XI sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 30.12.2019 r.

XII Sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.01.2020 r.

XIV sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.05.2020 r.

XV Sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 24.06.2020 r.

XVI Sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.08.2020 r.
XVI Sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.08.2020 r. II część

XVII Sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.09.2020 r.

XVIII Sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.10.2020 r.

XIX Sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 27.11.2020 r.

XX Sesja Rady Gminy Świekatowo z dnia 29.12.2020 r.

metryczka


Wytworzył: Andrzej Januszewski (21 listopada 2018)
Opublikował: Andrzej Januszewski (21 listopada 2018, 11:00:28)

Ostatnia zmiana: Andrzej Januszewski (29 grudnia 2020, 13:07:38)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1631