Strona główna  >  Uchwały  >  2013

Uchwały z 2013 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze uchwały »Uchwała nr XXIX/186/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013


zmnieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2013–2024

Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2013

Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku

Uchwała nr XXIX/182/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Tuszyny, tj. działki o nr 116/3 stanowiącej własność Gminy Świekatowo

Uchwała nr XXIX/181/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części działki nr 282/17 położonej w Świekatowie z przeznaczeniem na stację paliw - na okres 20 lat

Uchwała nr XXIX/180/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Lipienica w gminie Świekatowo

Uchwała nr XXIX-183-2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Świekatowo

Uchwała nr XXIX-179-2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świekatowo

Uchwała nr XXIX-178-2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świekatowona lata 2014–2024

Uchwała nr XXIX-177-2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świekatowo na rok 2014

Uchwała nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013


uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świekatowie

Uchwała nr XXVIII/174/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013


określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała nr XXVIII/173/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013


wyrażenia zgody na przeniesienie własności działek 390/1, 390/2, 390/3, 390/4 390/5, 390/6 położonych w Świekatowie na rzecz pana Czesława Glamy

Uchwała nr XXVIII/172/2013 Rada Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013


zmiany uchwały dotyczącej określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Świekatowo

Uchwała nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013


uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świekatowo na lata 2013 - 2032

Uchwała nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013


przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013


zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013


wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości

Uchwała nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013


ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

Uchwała nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy Świekatowo z dnia 12 listopada 2013


określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij