Strona główna  >  Uchwały  >  2011

Uchwały z 2011 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 71) starsze uchwały »Uchwała nr XII/80/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2011–2020

Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2011 .

Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Świekatowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok

Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/149/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świekatowo II” w gminie Świekatowo

Uchwała nr XII/75/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/147/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stążki” w gminie Świekatowo

Uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/146/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny III” w gminie Świekatowo

Uchwała nr XII/73/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/145/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny II” w gminie Świekatowo

Uchwała nr XII/72/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/144/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubania-Lipiny I” w gminie Świekatowo

Uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo

Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011


w sprawie zatwierdzenia taryf i stawek opłat za zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011


w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr XI/68/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011


w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny

Uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011


w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i ustalenia stawki jej wysokości

Uchwała nr XI/66/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011


w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego

Uchwała nr XI/65/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 25 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011


w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej

Uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świekatowo na lata 2011–2020

Uchwała nr X/62/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011


w sprawie zmian w budżecie Gminy Świekatowo na rok 2011 .

Uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011


uchylająca uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 71) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij