Uchwała nr XXXII/163/09Rady Gminy Świekatowoz dnia 30 listopada 2009w sprawie określania wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 ,poz. 327 i Nr 138,poz. 974, Nr 173 ,poz. 1218 , 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52 , poz. 420 , Nr 157 , poz. 1241) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 , Nr 220 poz.1601 , Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775 , Nr 249 poz. 1828 , Nr 251 poz. 1847 , z 2008 r. Nr 93, poz. 585 , Nr 116, poz. 730 , Nr 223 , poz. 1463 , z 2009 r. 56, poz. 458 ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742) , uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/163/09
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 30 listopada 2009


w sprawie określania wysokości dziennej stawki opłaty targowej i sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 ,poz. 327 i Nr 138,poz. 974, Nr 173 ,poz. 1218 , 2008 r. Nr 180, poz. 1111 , Nr 223 , poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52 , poz. 420 , Nr 157 , poz. 1241) oraz art. 15 i 19 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 , Nr 220 poz.1601 , Nr 225 poz.1635, Nr 245 poz.1775 , Nr 249 poz. 1828 , Nr 251 poz. 1847 , z 2008 r. Nr 93, poz. 585 , Nr 116, poz. 730 , Nr 223 , poz. 1463 , z 2009 r. 56, poz. 458 ) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M.P. Nr 52, poz. 742) , uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXXII-163-09.rtf (16kB) plik

metryczka


Opublikował: Hanna Tomaszewska (5 stycznia 2010, 14:22:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117